KLÍŠŤATA A BLECHY DOSTANOU KAPKY

Klíště obecné – Ixodes ricinus

Ixodes ricinus se vyskytuje zejména v lesích, parcích a na loukách. Jedná se o nejčastěji se vyskytující klíště, které napadá pŕevážně psy a kočky, ale i člověka a ostatní druhy zvíŕat. Hraje významnou roli pŕi pŕenosu infekčních onemocnění jako je lymeská borelióza, klíšťová encefalitída nebo anaplasmóza.