KLÍŠŤATA A BLECHY DOSTANOU KAPKY

Vývojový cyklus blech

Dospělí jedinci činí v populaci blech pouhých 5%. Zbylých 95% tvoří vajíčka, larvy a kukly, které představují jednotlivá vývojová stádia blechy. Dospělý jedinec se z vajíčka vyvíjí v bezprostředním okolí zvířete.

Samičky blechy kladou v období 4-6 týdnů na psa cca 30-50 vajíček denně a vajíčka potom z jeho srsti vypadávají do okolí. Tam se v období 1-10 dnů vyvine z každého vajíčka slepá, štětinatá larva, která ze živí organickým materiálem (např. zbytky kůže) a především bleším trusem.

Světloplaché larvy přežívají přes den ve štěrbinách nebo pod kobercem. Tam svlékají třikrát kůži a poslední stadium larvy se zakuklí. Dospělá blecha se za optimálních podmínek, jako je teplota mezi 20-23C a vlhkost vzduchu mezi 50-90%, vylíhne po 5 – 9 dnech. Za nepříznivých podmínek může blecha ve stadiu kukly přetrvávat i několik měsíců.

Vylíhnutí stimulují mechanické a chemické vlivy jako je vibrace, teplota a zvýšený obsah kysličníku uhličitého ve vzduchu. Vylíhnutá blecha saje krev okamžitě, po jednom dni pohlavně dospívá a již další den klade vajíčka. Nejkratší vývojový cyklus trvá při optimální stravě, teplotě a vlhkosti vzduchu u blechy kočičí (Ctenocephalides felis) 11 dní, u blechy psí (Ctenocephalides canis) 18 dní.

Dospělé blechy mohou na svém hostiteli za příznivých podmínek žít až 3 měsíce. Doba jejich přežití je však zpravidla omezena na 3-4 týdny.