KLÍŠŤATA A BLECHY DOSTANOU KAPKY

Ehrlichióza (Rickettsióza)

Ehrlichióza je onemocnění bílých krvinek, která byla dosud považována za tzv. cestovní nemoc vyskytující se zejména v oblasti Středomoří. Hnědé klíště psí, které nemoc přenáší, bylo však mezitím nalezeno i v oblastech severně od Alp.

Původce: Ehrlichia canis (ricketsie)

Přenašeč: Hnědé klíště psí (Rhipicephalus sanguineus)

Doba přenosu: u psa není známa (u myší činí 36 hodin)

Doba mezi infekcí a prvními symptomy: 7-15 dní

Klinické symptomy: akutní fáze onemocnění začíná výraznou malátností, odmítáním potravy, horečkou, ztrátou hmotnosti, dýchavičností a zvracením. Na kůži a sliznicích se mohou objevit krváceniny spolu s krvácením z nosu. Veterinární lékař zpravidla zjistí i zduření lymfatických uzlin a sleziny spolu se změnou krevního obrazu. Psi s chronickou ehrlichiózou jsou slabí, malátní s úbytkem hmotnosti. Vedle zvýšeného výskytu krvácení a dýchavičnosti dochází navíc k hnisavému výtoku z očí a zakalení rohovky. Neléčená zvířata mohou oslepnout a může u nich dojít k dalšímu nevratnému poškození orgánů.

Profylaxe: ochranu před onemocněním může zajistit pouze účinná ochrana před klíšťaty.