KLÍŠŤATA A BLECHY DOSTANOU KAPKY

FSME – Klíšťová meningoencefalitida

Toto virové onemocnění vede k neurologickým symptomům a vyskytuje se zejména u člověka, ale také u psa a to zejména v případě, kdy je v okamžiku infekce oslaben imunitní systém zvířete. Virus přenáší klíště obecné (Ixodes ricinus) vyskytující se na celém území České republiky.

Původce: virus meningoencefalitidy

Přenašeč: Klíště obecné (Ixodes ricinus)

Doba přenosu: několik minut po vpichu.

Doba mezi infekcí a prvními symptomy: 2-3 týdny.

Klinické symptomy: podobně jako u člověka, virus vede u citlivých zvířat k těžkému onemocnění, na které většina zvířat umírá nebo musí být v důsledku závažnosti onemocnění a s tím spojenou špatnou prognózou utracena. Po infekci se objevuje horečka, následují křeče, poruchy pohyblivosti, ochrnutí a další neurologické příznaky. Charakteristická je přecitlivělost v oblasti hlavy a krku a celkově zvýšená bolestivost. Mohou se vyskytnout změny chování přecházející od stavů apatie až po podrážděnost nebo agresivitu. Dochází k ochrnutí obličejového a okohybného svalstva.

Profylaxe: U psů, na rozdíl od člověka, neexistuje žádná preventivní očkovací látka a proto je potřeba dbát ve zvýšené míře na účinnou ochranu proti klíšťatům. Vhodným přípravkem je Exspot® nebo Scalibor® Protectorband.