KLÍŠŤATA A BLECHY DOSTANOU KAPKY

Klíšťata

Klíšťata patří k roztočům a vyskytují se ve všech zemích světa. Známe asi 850 druhů. Žijí převážně v lesích, na loukách a v mokřadech a lužních lesích. Tam čekají na teplokrevné hostitele, kterým sají krev. Mohou při tom přenášet onemocnění nebezpečná pro zvířata i pro člověka. Výskyt typických “onemocnění způsobených klíšťaty” byl ještě před pár lety omezen na země v oblasti Středomoří. Vlivem globálního oteplování, cestování do zahraničí a zásahů do přírody se však tato významná onemocnění, která mohou pro člověka i zvířata končit smrtelně, vyskytují i u nás. Pro psa jsou klíšťata především přenašečem následujících onemocnění: